Buradasınız : Ana Sayfa //Güncel Haberler//Bütünşehir Yasası Nedir?

Bütünşehir Yasası Nedir?

Önümüzdeki ay yapılacak olan 2014 Yerel Seçimleri’nde oy oranlarını önemli ölçüde etkilemesi beklenen Bütünşehir Yasası hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Bütünşehir Yasası, bazı Büyükşehir Belediyelerinin Sınırlarının Büyütülmesi, 13 İl’de Yeni Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Kurulması hakkındaki yasadır. Bütünşehir Yasası‘nın tam metnini haberin devamında bulabilirsiniz.

Bütünşehir Yasası

Bütünşehir Yasası Tam Metin

Mevcut 14 Büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırı olacak şekilde genişletilmekte,

Toplam il nüfusu 750.000’i aşan 13 il’de sınırları ilin mülki sınırları olacak şekilde Büyükşehir Belediyeleri kurulmakta,

İstanbul ve Kocaeli sınırları içerisindeki orman köyleri de dâhil olmak üzere yaklaşık 16 bin köyün tüzel kişiliğine son verilip mahalleye dönüştürülmekte,

Büyükşehir sınırları içindeki belediyeler görev ve yetki açısından kademelendirilmekte,

Yeni büyükşehir olacak 13 ilde 23 yeni ilçe kurulmakta.

Yerel yönetimler alanında yaşanan bazı sıkıntıların giderilmesi amacıyla yerel yönetimlerle ilgili kanunlarda çeşitli değişiklikler yapılmakta,

İl genelindeki tüm belde belediyeleri ile köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mevcut ilçelerde

ilçe belediyesine, yeni kurulan ilçelerde bu belediyelere mahalle olarak katılmakta ve

Büyükşehir Belediyelerine dönüştürülen belediyelerin sınırları içinde en az bir yeni ilçe kurulmaktadır.

*Anakent ilçe belediyesi ve büyükşehir ilçe belediyesi kavramlarıyla tanışılıyor.

*Anakent ilçe belediyeleri, mesleki eğitim ve beceri kursları açmıyor.
Buna karşılık, hayvan barınağı, kütüphane, müze yapabiliyor ve işletebiliyor.

*Büyükşehir yetki alanlarında karla mücadele yetkisi ilçe belediyelerine veriliyor.

*Büyükşehir ilçe belediyesi, yetki sınırları içinde taksi sayılarını, duraklarını belirleyebilecek. Sokak, meydan gibi yerlerde araç park alanlarını saplayıp işletebilecek.

*Büyükşehir ilçe belediyeleri ayrıca sınırları içinde toplu taşıma hizmeti verebilecek. İsterlerse, gerekli tesisleri kurup işletecek ya da işlettirecek. Kara ve deniz taksi araçlarının ruhsatları da ilçe belediyelerce verilecek.

*Toptancı hali kurabilecek, mezbaha açabilecek. Bu yerlerin ruhsatı da ilçe belediyelerinden alınacak.

*En önemli yetkilerden biri de mezarlıklarını sorumlulukları büyükşehir ilçe belediyelerine veriliyor. İlçe belediyeleri mezarlık alanlarını belirleyip, mezar tesisi edebilecek.

*Taslaktaki bir başka yenilik de belediye meclis kararlarına yönelik.
Daha önce de valiye giden meclis kararları yeni taslağa göre 10 gün içinde iade edilmezse kesinleşiyor.Valinin iade ettiği karar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yeniden meclisten geçerse vali idari yargıya gidebiliyor. Yine ilçe belediyelerin imar kararlarını daha önce 3 ay olan inceleme süresi 6 aya çıkıyor.

*Yasa tasarısında büyükşehir belediyelerini ilgilendiren bir madde de, belediyelerin mülkiyetindeki yerlerin belediye şirketlerine ihalesiz devretme yetkisinin alınması. Artık büyükşehir belediyelerini çay bahçesini belediye şirketine devredemeyecek.

*Tasarı aynen yasalaşırsa, ilçe belediyelerin ve büyükşehir belediyelerinin gelirleri de artıyor.

*Yine tasarıya göre, daha önce nüfusu 50 bin olan belediyeler için kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma zorunluluğu nüfusu 150 bin olanlar için geçerli olacak.

*Belediye meclislerinde kurulan denetim komisyonları, sadece belediyenin değil bağlı kuruluş ve şirketlerin de denetimini yapabilecek.

*İçişleri Bakanlığı denetimleri belediyelerin mali işlemlerini de kapsayacak. Kamu zararına ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırlayacağı raporlar Sayıştay yargılamasına esas alınacak.

*Hizmetlerde aksamaları sulh hukuk hakimliği karar verirken yeni taslağa göre İçişleri Bakanlığı denetim elemanları karar verecek.

*Belediyeler, şirketleri ve bağlı oldukları birlikler bütçede ödeneği olması durumunda kamu yararı gözetmek şartıyla derneklere yardım yapabiliyorken yeni tasarıdaki maddeye göre yapamayacak.

Copyright © 2011 Sosyolife: Popüler Bilgi Paylaşımı!. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap