Buradasınız : Ana Sayfa //Kültür Sanat//İstanbul’un Fazla Bilinmeyen Müzeleri (Bölüm 2)

İstanbul’un Fazla Bilinmeyen Müzeleri (Bölüm 2)

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi

1492’de Sefarad Yahudileri inanç ve özgürlüklerini kaybetmektense İspanya’yı terk etmeyi yeğler ve Anadolu’ya gelir. II. Beyazıt döneminde yaşanan bu yerleşimin öyküsü, kurucuları arasında Müslüman ve Yahudi Türk vatandaşlarının olduğu 500. Yıl Vakfı tarafından yaşatılıyor. Vakıf, Türk Yahudilerinin tarihi açısından bilgi sunmak amacıyla 2001’de, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’ni kurmuş. Müze binası olarak Karaköy’deki Zülfaris Sinagogu kullanılıyor. Müzede sergilenen objeler arasında Yahudilerin günlük yaşamlarıyla ilgili bilgi panoları, mektuplar, haritalar, tallitler, şamdanlar ve iki adet Tora bulunuyor. Ayrıca doğum, sünnet, düğün, giyim ve kullanılan takılarla ilgili etnografik objeler sergileniyor.
www.muze500.com

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi

Türkiye İş Bankası Müzesi

Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi, bankanın 1924 yılında kuruluşundan bugüne, iktisadi, sosyal, kurumsal gelişimine ait veriler sunuyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bankası olma özelliği taşıyan bir kurumun müzesi olarak, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişimini de sunuyor bir anlamda. Müzenin koleksiyonunda para sayma makinesi, terazi, teyp, gaz lambası, bekçi saatleri, telefonlar, personel defterleri gibi nesne ve belgeler, takvim, kibrit kutusu, kumbara gibi promosyon malzemeleri, gazete reklamları, reklam afişleri, kartpostallar gibi tanıtıma yönelik malzemeler, fotoğraflar, resimler, eski mimari plan ve projeler bulunuyor.
www.muze.isbank.com.tr

Türkiye İş Bankası Müzesi

Türkiye İş Bankası Müzesi

İstanbul Demiryolu Müzesi

İstanbul Demiryolu Müzesi, içinde bulunduğu Sirkeci Garı gibi önemli bir tarihi değere sahip. 2005’te açılan müzenin koleksiyonu, TCDD’den ve daha önceki yıllarda TCDD bünyesinde çalışanlardan ya da onların ailelerinden gelen obje ve belgelerle oluşturulmuş. Sergile-nenler arasında, Sirkeci-Halkalı hattında 1955 yılında faaliyete geçen elektrikli ünitelerden 8027’nin makinist mahalli, Haydarpaşa Garı’na ait ofis mobilyaları, Orient Ekspres’e ait servis takımları, TCDD hastanelerine ait malzemeler, tren plakaları, Hornby marka oyuncak tren bilet do-labı, bilet baskı makinesi, uyarı tabelaları, Bağdat Demiryolu’nda çalışan Alman bir mühendise ait ajanda (1894), Anadolu-Osmanlı Demiryolu Şirketi’ne ait istasyon çanı (19. yüzyıl), garın salonlarından bir çini soba (1890), resmi evraklar ve fotoğraflar yer alıyor.
www.tcdd.gov.tr

İstanbul Demiryolu Müzesi

İstanbul Demiryolu Müzesi

Çinili Köşk Müzesi

İstanbul’un en çok ziyaretçi çeken müzelerinden biri de İstanbul Arkeoloji Müzeleri. Ana müze binası ve girişteki Eski Şark Eserleri Müzesi gezilir de, sanki bahçenin sonundaki Çinili Köşk Müzesi biraz ihmal edilir gibi gelir insana. II. Meh-met tarafından 1472 yılında yazlık köşk olarak yaptırılan bina tek başına bile bir müze malzemesi olabilir. Sırça Köşk ya da Sırça Saray olarak da adlandırılan Çinili Köşk’ün kolek-siyonunda 11. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar uzanan, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 2.000 civarında eser bulunuyor.
www.istanbularkeoloji.gov.tr

Çinili Köşk Müzesi

Çinili Köşk Müzesi

Galata Mevlevihanesi Müzesi

Galata Kulesi’ne giderken girdiğiniz hareketli sokağın başında huzurlu bahçesiyle Galata Mevlevihanesi yer alır. Mevlevihane, 1975’ten 2005’e kadar Divan Edebiyatı Müzesi olarak hizmet vermiş. 2010’dan bu yana Galata Mevlevihanesi Müzesi olarak ziyarete açık olan külliyenin kuruluşu II. Beyazıt dönemine uzanıyor. Mevlevihane, 18. yüzyılda inşa edilmiş. Halen müze binası olarak kullanılan üç katlı Semahane binası ile Sebilküttab (sebil, muvakkithane, kütüphane), Şeyh Galib ve Halet Efendi Türbeleri, Çamaşırhane ve Hazire kalmış. Ahşap kafeslerle ayrılmış üst katta, kronolojik sıra ile divan şairlerinin divanları ile Mevlevihane’de yetişmiş olan Şeyh Galib, İsmail Ankaravi, Esrar ve Fasih Dedeler ile Şair Leyla Hanım’a ait el yazması eserler, Türk musiki aletleri; giriş katında Mevlevilik, Mevleviliğin adap ve erkanı ile bir dervişin dergahtaki yaşamından kesitler, Mevlevihane’de icra edilen sanatlar ve bunlara ilişkin nesneler sergileniyor.
www.galatamevlevihanesi.gov.tr

Galata Mevlevihanesi Müzesi

Galata Mevlevihanesi Müzesi

Copyright © 2011 Sosyolife: Popüler Bilgi Paylaşımı!. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap