Buradasınız : Ana Sayfa //Haberler//Kredi Kartı Aidatı Geri Alma Örnek Dilekçe

Kredi Kartı Aidatı Geri Alma Örnek Dilekçe

Kredi kartı kullanımı günümüzde o kadar yaygınlaştı ki nerdeyse herkesin en az 2 kredi kartı var. Kredi kartını alışveriş, nakit avans çekimi gibi ihtiyaçlar için kullanıyoruz. Özellikle yaptığımız alışverişleri taksitlendirmede kullandığımız kredi kartları için, bankaların yıllık aidat adı altında değişik meblağlarda ücretler kesmesi kredi kartı kullanan herkesin sorunu haline geldi. Kimileri bu ücretleri öderken farkına bile varmıyor. Ancak ekonomik durumu orta düzeyde olanlar ceplerinden çıkan her kuruşun hesabını yapmak zorunda ve kredi kartı yıllık aidatı da bu hesabın içinde olmak zorunda. Kredi kartı aidatını geri alabilmek için izlenmesi gereken standart bir prosedür var. Yazımızın devamında kredi kartı aidatını nasıl geri alabileceğinizi adım adım anlattık.

20130216-114455.jpg

Kredi Kartı Aidatı Nasıl Geri Alınır?

“a) Öncelikle kredi kartını düzenleyen veya kredi veren bankaya başvuruda bulunularak söz konusu kesintilerin iade edilmesi talep edilmelidir. (Dilekçe örneği yazının en altındadır)

b) Başvuru yapılan banka tarafından bu talebe olumsuz cevap verilmesi veya hiç cevap verilmemesi halinde ikamet edilen yerdeki veya söz konusu hizmeti sağlayan bankanın bulunduğu yerdeki, illerde Ticaret İl Müdürlüğü, İlçelerde ise Kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren tüketici sorunları hakem heyetlerine mevcut belgeler ile birlikte başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2013 yılı için değeri 1.191,52 TL’ye kadar olman uyuşmazlıklar için tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunludur. Bu değere kadar olan uyuşmazlıklarda verilecek kararlar bağlayıcı olup, İcra İflas Kanunun ilamların yerine getirilmesine dair hükümlerine göre yerine getirilir. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar ise delil niteliği taşımaktadır. Yerine getirilmemesi halinde tüketici mahkemelerine veya bu sıfatla görev yapan asliye hukuk mahkemelerine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

c) Tüketici sorunları hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları her sözleşme için ayrı ayrı inceleyerek mevcut duruma göre bir karar verecektir.

d) Hakem heyetlerinin verdiği bu kararlara karşı taraflar kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde tüketici mahkemelerine itiraz edebilmektedirler.

e) Hakem heyetlerince; kesilen bu bedellerin iade edilmesi yönünde bağlayıcı karar alması durumunda söz konusu kararın tebliğinden itibaren yerine getirilmemesi halinde yine Adliyelerde bulunan icra müdürlüklerine başvuruda bulunularak bu kararın yerine getirilmesinin talep edilmesi gerekecektir.”

Yıllık Kredi Kartı Ücreti Geri Alma Dilekçe Örneği

…………….. Bankası Genel Müdürlüğü’ne,

Konu :Kredi kart yıllık ücreti hk.

…………….. nolu kredi kart hamiliyim.

…../……./20…. son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …….. , … TL. tutarlı kredi kart yıllık üyelik ücreti talebiniz haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.

Talep edilen ….. , …. TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu dilerim.

Adı, Soyadı
İmza

Copyright © 2011 Sosyolife: Popüler Bilgi Paylaşımı!. Tüm hakları saklıdır.
Sitemap