Genel sağlık sigortası nedir? Kimler yararlanabilir?

0
54

Genel sağlık sigortası nedir?

GSS (Genel Sağlık Sigortası), kişilerin sağlıklarının korunması ve sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde oluşan harcamaların (muayane, tedavi, ilaç, tıbbi malzeme vb.) SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından ödenmesini sağlayan, SGK sorumluluğu altında olan sigortayı ifade etmektedir. Genel sağlık sigortası, zorunluluk esası üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler SGK’nın GSS kapsamında sağladığı sağlık yardımlarından yararlanmasalar veya yararlanmak istemeseler dahi genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı olmak ve gelir durumuna göre de primleri Devlet veya kendileri tarafından ödenmesi gerekmektedir.

GSS Borç Sorgulama
GSS Borç Sorgulama

Kimler genel sağlık sigortası kapsamı dışındadır?

 • Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,
 • Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan tutuklu ve hükümlüler,
 • Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişilerden, Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar,
 • Yurtdışı borçlanması yaparak aylık bağlanan kişilerden Türkiye’de ikamet etmeyenler,
 • Banka emekli sandıklarına tabi çalışanlar ve gelir-aylık alanlar ile bunların bakmakla
  yükümlü oldukları kişiler,
 • TBMM üyeleri, aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
 • Anayasa Mahkemesi üyeleri, aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
  genel sağlık sigortalı sayılmamaktadır.

Hangi hallerde hiçbir şart aranmadan kişilere sağlık hizmeti verilmekte?

 • Kişi 18 yaşını doldurmamış ise,
 • Kişi tıbben başkasının bakımına muhtaç ise,
 • Trafik kazası hallerinde,
 • Acil hâllerde,
 • İş kazası ile meslek hastalığı hâllerinde,
 • Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarda,
 • Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesinde,
 • Analık hali nedeniyle sağlanan tetkik ve tedavilerde,
 • Afet ve savaş ile grev ve lokavt hâllerinde,
  hiçbir şart aranmadan kişiler sağlık hizmetleri ve diğer haklardan yararlandırılmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here