Vitir Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?

0
92

Vitir namazı, yatsı namazının son sünnetinden sonra kılınan üç rekatlık vacip bir namazdır. Tek veya tek başına olan şey manasındaki vitir hakkında çeşitli hadisler mevcuttur. “Ey Kur’ân ehli, vitir namazını kılın! Çünkü Allah tektir, tek’i sever” (Buhari, Müslim) Yine başka bir Hadis-i Şerifte; Allah size bir namazı daha fazladan ilâve etti. O da vitir namazıdır. (Ahmed İbni Hanbel) buyurulmuştur. Vitir namazı sadece İmam-ı Azam’a göre vaciptir. İmameyn (İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam Muhammed) ile diğer 3 mezhebe göre sünnet-i mükkeddir. Peki vitir namazı nasıl kılınır?

Vitir Namazının Kılınışı

Evvela “Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin vitir namazını kılmaya” denilerek vitir namazına niyet edilir. Vitir namazının ilk 2 rekatı aynı sabah namazının sünneti gibi kılınır. İlk oturuşta yalnızca Ettehiyyatü duası okunur. Üçüncü rekata kalkıldığında Besmele, Fatiha suresi ve zamm-ı sureden sonra kunut tekbiri için eller kaldırılıp tekbir alınır ve eller bağlanarak aşağıdaki kunut duaları okunur.

Allahümme innâ nesteîynüke ve nestağfiruke ve nestehdîke ve nü’minu bike ve netûbu ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke’l-hayra küllehu neşküruke ve lâ nekfüruk ve nahleu ve netrüku men-yefcüruk. Allahümme iyyâke na’budu ve leke nusallî ve nescüdu ve ileyke nes’â ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bi’lküffâri mülhik.
ANLAMI: Allahım! Biz senden, bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı ve bize hidâyet etmeni dileriz. Sana îman eder, sana tevbe eder ve sana güveniriz. Seni bütün hayırlar ile överiz, sana şükrederiz, seni inkâr etmeyiz ve sana isyan edenleri terk ederiz. Allahım! Biz ancak sana ibâdet ederiz, senin için namaz kılar ve secde ederiz. Senin mânevî yakınlığına ermek için çalışır, koşarız. Senin rahmetini umar ve azabından da korkarız. Kuşkusuz senin azabın kâfirlere erişicidir.

Vitir namazının üçüncü rekatında kunut duaları okunduktan sonra rüku ve secdeler yapılır ve kade-i ahirede tahiyyat, salli ve barik, rabbena duaları okunarak sağa ve sola selam verilerek vitir namazı tamamlanmış olur.

Hanefi’de yalnızca vitir namazında kunut duası okunmaktadır. Diğer namazlarda kunut duaları okunmaz. Şayet vitir kılan kişi kunut dualarını okumayı unuttu ise namazına devam eder, namaz sonunda sehiv secdesi yapar. Kunut dualarını bilmeyenler öğreninceye kadar Rabbena Atina duasını okuyabilirler. Vitir namazı yalnızca Ramazan ayında teravih namazından sonra cemaatle kılınır. Bunun dışında bu namazın cemaatle kılınması mekruh görülmüştür.

Vitir namazının resimli ve video animasyon şeklinde kılınışını öğrenmek isteyenler www.namazsuresi.com Namaz Platformuna bakabilirler. Zira namaza dair hususlarda yeterli ve doğru bilgiye buradan ulaşmanız mümkündür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here